علائم انسدادی ادرار
علائم انسدادی ادرار
 
 
کاهش قدرت جریان « فشار » ادرار

اغلب ثانویه به انسداد مجرای خروجی مثانه و درنتیجه بزرگی خوش خیم پروستات « BPH  » یا تنگی مجرا می باشد. در حقیقت به غیر از موارد شدید بیشتر بیماران از تغییر قدرت و قطر جریان ادرار خود اطلاعی ندارند . این تغییرات معمولا به تدریج اتفاق می افتد، به حدی که بیشتر بیماران آن رادرک نمی کنند .سایر علائم انسدادی که درادامه مطالب توضیح داده می شود اغلب راحت تر تشخیص داده می شود و در مردان به علت بزرگی خوش خیم پروستات « BPH  » یا تنگی مجرا می باشد.

تاخیر ادرار
 
به تاخیر در شروع ادرار گفته می شود . به طور طبیعی ادرار در یک ثانیه بعد از شل کردن اسفنگتر ادراری شروع می شود، اما گاهی در مردان با انسداد خروجی ادرار به تاخیر می افتد.

قطع و وصل شدن

 
به توقف غیرارادی جریان ادرار گفته می شوند. این مورد اغلب به علت بزرگی خوش خیم پروستات و درنتیجه بسته شدن متناوب جریان ادرار با فشار لوب های کناری  پروستات اتفاق می افتد .

 چکه چکه کردن بعد از ادرار

به ریختن قطرات ادرار پس از اتمام ادرار گفته می شود. این مورد به علت میزان کم ادرار باقی مانده در قسمت پیازی « bulbar » یا مجرای پروستاتیک است که اغلب در شرایط طبیعی در انتهای ادرار به سمت مثانه برگشته می شود. درمردان با انسداد خروجی مثانه، این میزان ادرار در منطقه بولبار مجرا گیر می افتد و در انتهای ادرار نشت می کند. مردان اغلب سعی می کنند برای جلوگیری از خیس شدن لباس شان آلت را در انتهای ادرار فشار دهند. در حقیقت این امر ناکارامد است، و این مشکل  با فشار دستی مجرای بولبار در ناحیه پرینه « از پشت بیضه ها » و یا پوشاندن نوک مجرا با یک دستمال حل می شود. چکه جکه کردن بعد از ادرار اغلب یک نشانه اولیه مرتبط با انسداد مجرا است، اما به ندرت نیاز به درمان دارد.زور زدن  برای تخلیه ادرار

به حالتی گفته می شودکه فرد از عضلات شکم برای ادرار کردن استفاده می کند . در حالت طبیعی مردان نیازی ندارند که از مانور والسالوا  « باد کردن شکم » به جز، در انتهای ادرار استفاده کنند. افزایش زور زدن در طی ادرار یک نشانه انسداد خروجی مثانه است .

برای یک پزشک اورولوژیست لازم است که علائم تحریکی را از علائم انسدادی افتراق دهد. این بررسی اغلب در مردان دارای بزرگی خوش خیم پروستات مهم می باشد . اگر چه بزرگی پروستات  به صورت اولیه یک بیماری انسدادی است، به علت اثرات ایجاد شده روی ظرفیت مثانه علائم تحریکی ایجاد می کند. در حقیقت مردان دارای بزرگی پروستات بیشتر دارای علائم تحریکی هستند تا انسدادی ، و ادرار شبانه شایعترین علامت بیماری است.  اورولوژیست باید مراقب باشد که علائم تحریکی را به بزرگی خوش خیم پروستات نسبت ندهد  ؛ مگر اینکه صورت شواهد مکتوب دال بر انسداد وجود داشته باشد .

 جدول علامت شناسی انجمن اورولوژی آمریکا یک راه ارزشمند ومعتبر در ارزیابی علامت های ادراری سیستم ادراری تحتانی می باشد. بیمار به هفت سوال تخلیه ناکامل ادرار ، تکرر ادرار، قطع و وصل شدن ، فوریت ، ضعیف شدن جریان، زور زدن و ادرارکردن در شب پاسخ می دهد. مجموع نمرات  در محدوده 0 تا 35 می باشد ،  0 تا 7 علائم درجه خفیف ،8 تا 19 علائم درجه متوسط و20 تا 35 درجه شدید می باشد . 
 
 
 
 
 
 
جدول رتبه بندی علائم ادراری  بین المللی
 
نه اصلأ
 
کمتر از 1 مورد از هر 5 بار
 
کمتر از نیمی از موارد
 
حدود نیمی از موارد
 
بیشتر ازنیمی از موارد
 
تقریبا همیشه
 
نمره شما
1 . تخلیه ناکامل ادرار
در طی ماه گذشته، چند وقت یک بار شما احساس تخلیه ناکامل مثانه را بعد از اتمام ادرار داشته اید ؟  
0
1
2
3
4
5
 
2. تکرر ادرار
در طی ماه گذشته، چند وقت یک بار شما در فاصله کمتر از 2 ساعت از ادرار قبلی مجددأ مجبور به ادرار کردن شده اید ؟
0
1
2
3
4
5
 
 
3. قطع و وصل شدن ادرار
در طی ماه گذشته، چند وقت یک بار ادرارشما در حین ادرار کردن چندین مرتبه قطع و وصل شده است؟
0
1
2
3
4
5
4. فوریت ادرار
 در طی ماه گذشته، چند وقت یک بار شما در نگه داشتن ادرار دچار مشکل شده اید ؟
0
1
2
3
4
5
 
5. ضعیف شدن جریان
 در طی ماه گذشته، چند وقت یک بار شما دچار ضعف جریان ادرار شده اید ؟
0
1
2
3
4
5
 
6. زور زدن
 در طی ماه گذشته، چند وقت یک بار شما مجبور شده اید برای شروع ادرار زور بزنید ؟
0
1
2
3
4
5
 
 
 
 
هیچ بار
 
 1 مرتبه
 
2 مرتبه
 
3 مرتبه
 
 4 مرتبه
 
5 مرتبه یا بیشتر
 
7. ادرار در شب
در طی ماه گذشته، هر شب چند بار شما مجبور شده اید از خواب برای ادرار کردن بیدار شوید ؟  
0
1
2
3
4
5