درد
 
 
 
درد

درد در سیستم ادراری تناسلی در اثر التهاب یا انسداد رخ می دهد. التهاب و انسداد باعث اتساع کپسول ارگانها و در نتیجه درد می گردد. احتباس ادراری حاد  در اثر بزرگی پروستات هم دردناک است. بدخیمی ها  به خاطر رشد تدریجی اغلب دردناک نبوده  ودرد یک یافته تاخیری در جریان بدخیمی ها است.  التهاب مخاط مثانه وحالب باعث علایم تحریکی می گردد.

درد کلیه درناحیه  زاویه دنده ای – مهره ای احساس شده و می تواند به جلوی شکم، بیضه ها و واژن تیر  بکشد.

 

در جریان انسداد حاد شکل درد متناوب است . علت متناوب بودن « کولیکی» درد افزایش فشار داخل سیستم ادراری به خاطر انقباضات متناوب حالب است .

در جریان درد کلیوی به خاطر مجاورت ارگانهای گوارشی با کلیه وهمچنین تحریک مسیرهای عصبی مشترک ممکن است علایم گوارشی مثل تهوع واستفراغ  وجود داشته باشد .

درد حالبی اغلب حاد و ثانویه به انسداد است. درد به علت اتساع حالب و افزایش انقباضات عضله صاف آن است که سعی می کند انسداد را رفع کند