شب ادراری
شب ادراری

شب ادراری 
به بی اختیاری ادراری حین خواب گفته می شود. به صورت طبیعی در بچه های تا 3 سال وجود دارد، اما در    15% موارد تا بچه هایسن 5 سال و 1% تا بچه های 15 سال ادامه می یابد. شب ادراری را باید از بی اختیاری دائم، که در طی روز نیز وجود دارد « که به طور مثال در یک دختر جوان ، نشانه حالب نابجا است » افتراق داد . به هرحال همه بچه های بالاتر از 6 سال که دارای شب ادراری می باشند باید از نظر اورولوژی مورد بررسی کامل قرار داد ، گرچه بیشتر موارد علت و بیماری واضحی پیدا  نمی شود.

 
علل ایجاد کننده
  
شب ادراری اولیه یک مشکل شایع بچه ها می باشد. با وجود تحقیقات وسیع ،هنوز اختلافات واضحی در زمینه توضیح علت ایجادکننده  آن وجود دارد. البته این نکته که چند عامل هم زمان در ایجاد ان موثر هستند، مورد پذیرش قرارگرفته است. یک یافته مهم در بسیاری از بچه های شب ادرار این است که تولید ادرار در شب بیشتر از ظرفیت موجود مثانه است. پلی اوری «تولید ادرار زیاد » شبانه می تواند قطعی باشد، کهبه دلیل ریتم چرخشی ترشح هورمون  آنتی دیورتیک است. یا نسبی باشد که علاوه بر مسائل هورمونی کاهش ظرفیت مثانه درطی خواب شب را نیز شامل می شود. حتی اگر علت افزایش تولید ادرار در شب یاکاهش ظرفیت مثانه در خواب باشد؛ باید یک نقص در arousal خواب  نیز وجود داشته باشد که فرد را از پر شدن مثانه قبل از خیس کردن مطلع و بیدار نمی کند .

اختلال  مثانه

نقش قطعی اختلال مثانه در ایجاد شب ادراری اولیه به طور دقیق مشخص نمی باشد .در بعضی مطالعات کاهش ظرفیت مثانه در کودکان شب ادرار در مقایسه با افراد سالم دیده شده ، در حالی که در بعضی دیگر از مطالعات حجم مثانه در بیماران دارای شب ادراری طبیعی بوده است. دیده شده که در کودکان دارای شب ادراری شدید که به درمان دسموپرسین جواب نمی دهند، یک کاهش در ظرفیت عملی مثانه در مقایسه با کودکان هم سن سالم دارند. به علاوه نشان داده شده که انواع اختلال مثانه شامل : اختلال در ادرار کردن، عدم ثبات عضله مثانه ،در بچه های شب ادرار چندان شایع نمی باشد.

اختلالعمق خواب و ساقه  مغزی  

جدیدأ درگیری سیستم عصبی مرکزی « مغز » به عنوان دلیلی برای شب ادراری مطرح شده است. کودکان شب ادرار عمق خواب بیشتری نسبت به کودکان همسن سالم دارند .

درمان
 
·         ایمی پرامین « imipramine »
 
یک داروی آنتی موسکارینیک است که بر روی عضلات صاف مثانه اثر می گذارد و در بیماری مثانه بیش فعال نیز موثر است. در صورت استفاده طولانی مدت  در10%  تا70% موارد شب ادراری کودکان موثر است .

·         دسمو پرسین

دسمو پرسین یک آنالوگ مصنوعی هورمون  وازوپرسین است، که اثرات ضد ادرارآوری دارد  که به طور وسیعی در درمان شب ادراری استفاده می شود. مطالعات نشان می دهد کاهش سطح هورمون انتی دیورتیک « وازوپرسین » در شب می تواند باعث افزایش ادرار شبانه و شب ادراری شود . دارو می تواند از طریق بینی جذب شده  «اسپری بینی » و دوز موثر ان   μg20 در هنگام شب قبل از خواب است. درعین حال قرص خوراکی ان موجود و موثر است .

 دسمو پرسین علاوه برشب ادراری در اطفال بر روی ناکچوری « برخاستن از خواب برای ادرار» در افراد بزرگسال نیز موثر است. دیده شده در خانم های دچار بی اختیاری در طی روز این دارو تاثیر مثبتی دارد .

درمان طولانی مدت با دسموپرسین تقریبأ بی خطر است ، اما باید مواظب احتباس اب در بدن و هیپو ناترمی ( کاهش سدیم خون ) بود. لذا در افراد مسن توصیه می شود چند روز بعد از شروع دارو تست سدیم انجام شود.