هماتواسپرميا (مشاهده خون در منی)
هماتواسپرمیا (مشاهده خون در منی)
 Hematospermia


هماتواسپرمیا
، به وجود خون در مایع منی یا اسپرم گفته می شود. در اغلب موارد به دلیل التهاب غیر اختصاصی پروستات یا سمینال وزیکول است و خود به خود در طی چند هفته برطرف می شود.


اغلب بعد از یک دوره طولانی نداشتن رابطه جنسی ( مثل مردانی که همسرشان در ماه های آخر حاملگی است)  اتفاق می افتد.در بیمارانی که هماتو اسپرمی بیشتر از چند هفته طول بکشد، باید بررسی کامل اورولوژی انجام شود. یک معاینه ناحیه تناسلی و معاینه مقعد جهت لمس پروستات از نظر رد توبرکلوز ( سل ادراری) ، آزمایش PSA جهت رد بدخیمی پروستات و سیتولوژی ادرار جهت رد احتمال بدخیمی TCC پروستات باید انجام شود.

درمان


در صورت ادامه دار شدن هماتواسپرمیا و نبود نکته مثبت در بررسی های انجام شده ، یک دوره درمان آنتی بیوتیکی و درمان گذرا کاهش هورمون های مردانه معقول به نظر می رسد.