فيناسترايد
فیناستراید
finastride
 

فیناستراید مهارکننده رقابتی آنزیم  5 آلفا ردوکتاز می باشد. فیناستراید سطح هورمون دی هیدروتستسترون را در سرم و داخل پروستات کاهش می دهد. در مطالعات وسیع دیده شده که فیناستراید در بیماران بزرگی خوش خیم پروستات موثر است, این دارو باعث کاهش حجم پروستات در حدود 20% می شود. و در درازمدت علائم ادراری رابهبود می بخشد. در مطالعات بی خطر بودن و امکان استفاده طولانی مدت (بدون کاهش اثر دارو) اثبات شده است. فیناستراید همچنین درکنترل هماچوری (خون در ادرار) واضح به علت بزرگی پروستات و کاهش احتباس ادراری موثر است.

 عارضه منفی این دارو بسیار کم و تنها در مورد توانایی جنسی می باشد.