دسمو پرسين
دسمو پرسین

 

دسمو پرسین یک آنالوگ مصنوعی هورمون  وازوپرسین است، که اثرات ضد ادرارآوری دارد  که به طور وسیعی دردرمان شب ادراری استفاده می شود. مطالعات نشان می دهد کاهش سطح هورمون آنتی دیورتیک « وازوپرسین » در شب می تواند باعث افزایش ادرار شبانه و شب ادراری شود . دارو می تواند ازطریق بینی جذب شده  «اسپری بینی » و دوز موثر آن   μg20 در هنگام شب قبل از خواب است. درعین حال قرص خوراکی آن موجود وموثر است.

 
دسمو پرسین علاوه برشب ادراری در اطفال بر روی ناکچوری « برخاستن از خواب برای ادرار» در افراد بزرگسال نیز موثر است.
 دیده شده در خانم های دچار بی اختیاری در طی روز این دارو تاثیرمثبتی دارد.

درمان طولانی مدت با دسموپرسین تقریبأ بی خطر است، اما باید مواظب احتباس اب در بدن و هیپو ناترمی (کاهش سدیم خون ) بود. لذا در افراد مسن توصیه می شود چند روز بعد از شروع دارو تست سدیم انجام شود.