جراحی تنگی مجرا

جراحی تنگی مجرا

 SURGERY OF URETHRAL 
STRICTURE
 
 
جراحی های آندوسکوپیک (بسته)
 
·         گشاد کردن مجرا (Dilation)
گشاد کردن مجرا قدیمی ترین و ساده ترین راه درمان تنگی مجرا است و در بیمار دارای تنگی مخاط  بدون درگیری بافت های زیرین این روش می تواند باعث درمان کامل شود.  هدف از درمان ، که گاهی فراموش می شود، این است که منطقه دارای اسکار بدون ایجاد آسیب جدید متسع شود. اگر در طی گشاد کردن مجرا خونریزی ایجاد شود آسیب جدید خود باعث ادامه تنگی در آینده می شود.

کم آسیب ترین روش اتساع مجرا، استفاده از بالون مجرا است.(شکل پایین) به دنبال اتساع با بالون و بعد از عبور گاید وایر، سوند مجرا گذاشته می شود. بهتر است بیمارسوند مجرا را به مدت چند روزداشته باشد تا ترمیم مخاط کامل شود. این روش به طریقه آندوسکوپیک و زیر دید فلوروسکوپ انجام می شود و با بی حسی موضعی یا بیهوشی کوتاه مدت قابل انجام است.

 

 
·         برش مجرا از داخل ( اینترنال یورترومی Internal Urethrotomy)
 اینترنال یورترومی به هر روشی که درآن بافت اسکار مجرا را از داخل مجرا برش می دهد، گفته می شود. در یورتروتومی برش منطقه اسکار تا رسیدن به بافت سالم انجام می شود .این عمل باعث باز شدن منطقه تنگی و مجرا می شود.

 

در این روش بافت اسیب دیده از هم  باز می شود واجازه می دهد که مخاط سازی (epithelialization) مجدد بر روی آن صورت گیرد.معمولا یک برش در ساعت 12 مجرا با روش آندوسکوپیک با ابزار یورتروتوم داده می شود. مانند اتساع مجرا بهتر است بیمارسوند مجرا را به مدت 3 الی 7 روزداشته باشد تا ترمیم مخاط کامل شود.
 
 شایعترین عارضه اینترنال یورترومی عود تنگی است. گاهی خونریزی و بیرون زدن مایع به فضای اطراف مجرا اتفاق می افتد که قابل کنترل می باشد.

مطالعات نشان می دهد در صورتی که طول منطقه تنگی کمتر از 1.5 سانتی متر باشد و همراه با سفتی و عمق زیاد نباشد (تنگی ناشی از اسیب شدید مجرا نباشد)، می تواند با اینترنال یورترومی موفقیت درمان 74% در میان مدت داشته باشد. البته در بعضی مطالعات موفقیت کلی را کمتر از 50% ذکر کرده اند. در صورتی که بافت منطقه تنگی عمیق و سفت است، ممکن است این روش موثر نباشد. درصورتی که بیمار سابقه گشاد کردن مجرا یا برش مجرا را در گذشته دارد، میزان موفقیت کاهش بیشتری می یابد.

یک روش افزایش موفقیت، آموزش به بیمار، برای باز نگه داشتن مجرا با انجام کاتتر گذاری با سوند نلاتون است. که توسط خود بیمار هر هفته تا 6 ماه انجام می شود.

·         استنت مجرا
 یک روش درمان و جلوگیری از عود این است که بعد از برطرف کردن تنگی مجرا، استنت (لوله) دائمی در آن گذاشته شود. البته این روش تنها در مجرای بولبار انجام می شود. عوارض این روش شامل: مهاجرت استنت از جای اصلی ، تنگی ناشی از گذاشتن استنت و درد زیر بیضه ها می باشد. این روش تنها در بیماران محدودی که سایر روش های درمانی موثر نبوده است ، کاربرد دارد.

·         لیزر
انواع لیزر مورد استفاده در تنگی مجرا شامل : لیزر دی اکسید کربن، آرگون،Nd:YAG وktp  می باشد. لیزر میتواند منطقه اسکار را با تبخیر کردن از بین ببرد.البته نتایج لیزر با نتایج برش مجرا اینترنال یورترومی برابری دارد.


 

جراحی باز
 
برداشتن واتصال دوباره

این مساله تایید شده است که قطعی ترین روش درمان برای تنگی های مجرای قدامی، برداشتن منطقه تنگی و اتصال دو سر سالم به یکدیگر است.


 میزان موفقیت این روش بستگی به توانایی و قابلیت مجرا درجابجایی دارد. میزان متفاوتی از منطقه تنگی را در این روش می توان برداشت. تنگی های تا 1 الی 2 سانتی متر را به راحتی می توان برداشت و پیوند زد. تنگی های 3 الی 5 سانتی متر  را نیز می توان برداشت و با آزاد کردن وسیع مجرا از دو طرف ، برداشتن استخوان پوبیس  و یا آوردن گرافت از مناطق دیگر ترمیم کرد.

میزان موفقیت در بررسی های یک ساله بعد از جراحی حدود 95% می باشد.