بیضه نزول نکرده
THE UNDESCENDED TESTIS
تعریف

علت بیضه نزول نکرده متعدد است. بیضه نزول نکرده می تواند هر کجا بین فضای شکم و یا خارج کیسه بیضه (اسکروتوم) باشد. کریپتورکیدیسم Cryptorchidism (بیضه پنهان) نامی است که قبلا به این بیماری گفته می شد.شیوع

یک بیماری شایع قسمت تناسلی است که در حدود 3% نوزادان مذکر دیده می شود.
کریپتورکیدیسم یک طرفه شایع تر از دو طرفه است. نزول بیضه به داخل کیسه بیضه در انتهای سه ماهه دوم جنینی کامل می شود. در نوزادان زودرس این مساله شایع تر بوده ودر 30% نوزادان زودرس مذکر دیده می شود.

حدود 70% موارد بیضه پنهان در طی سه ماه اول تولد به طور خود به خود نزول می کند و بهبود می یابد.

دسته بندی بیماری

حدود 80% موارد بیضه نزول نکرده قابل لمس و20% غیر قابل لمس هستند. البته درصدی از موارد غیر قابل لمس در معاینه حین بیهوشی قابل لمس می شوند.  

 
·         داخل شکمی   intra-abdominal
·         داخل کانال  intracanalicular
·         بالای استخوان پوبیس  suprapubic

بیضه جمع شونده
 retractile testisشرایطی است که به علت انقباض در عضلات طناب بیضه ، بیضه گاهگاهی به سمت بالا کشیده می شود ودر محل طبیعی خود لمس نمی شود. ودر صورتی که در نیمی از موارد بیضه در کیسه و در موقعیت طبیعی باشد،  بیماری محسوب نشده و نیاز به درمان ندارد وباید از کریپتورکیدیسم افتراق داد.
 
بافت شناسی بیماری
 برای اسپرماتوژنز (تولید اسپرم) طبیعی لازم است، بیضه به داخل کیسه بیضه (اسکروتوم) نزول کند تا درجه حرارتی حدود 2 درجه سانتی گراد کمتر از گرمای بدن داشته باشد

 در بیضه نزول نکرده در صورت عدم ترمیم در طی سال 1 به 2 کاهش سلول های لیدیگ، از بین رفتن سلول های سِر تولی، کاهش رده های سلولی مراحل مختلف تولید اسپرم و کاهش میزان سلول های پایه germ cell دیده می شود.
 
عواقب بیضه نزول نکرده
·         ناباروری
 
پایین آوردن بیضه قبل از ایجاد تغییرات بافتی (یک سالگی) خطر ناباروری را کاهش می دهد.بعد از این زمان ترمیم باعث بهبود بافت بیضه وقدرت باروری نمی شود. درصورت دو طرفه بودن بیماری و عدم ترمیم به موقع، در بیشتر موارد بیمار بعد از بلوغ، بدون اسپرم azoospermic می شود. درموارد یک طرفه گرچه قدرت باروری وجود دارد، اما کاهش تعداد اسپرم  oligospermic  شایع است.

در بیشتر مطالعات زمان ترمیم جراحی را بین 6 ماه تا 1 سال مناسب می دانند.

·         بدخیمی

 
این مساله ثابت شده است که در کودکانی که با بیضه نزول نکرده به دنیا می آیند، خطر بدخیمی بیضه افزایش می یابد. تومور های بیضه معمولا در سنین بلوغ اتفاق می افتد. افزایش تومور های بیضه 40 برابر کودکان سالم می باشد. این که پایین اوردن بیضه باعث جلوگیری از خطر بدخیمی شود، ثابت نشده است. 

·         فتق

در 90% موارد یک لایه باز پروسس واژینالیس همراه بیضه نزول نکرده وجود دارد، که باعث فتق همزمان می شود وباید در زمان جراحی ترمیم شود.

·         پیچ خوردگی بیضه

افزایش پیچ خوردگی بیضه در این افراد دیده می شود.

درمان

به قسمتجراحی بیضه نزول نکرده مراجعه کنید.