ختنه Circumcision

سن شیوع عفونتهای ادراری در مردان زیر یکسالگی می‌باشد بنابراین بیشتر مطالعات انجام شده بر این گروه سنی تمرکز کرده‌اند. در مطالعاتی که در مورد این مساله انجام شده به خوبی نشان داده شده که ریسک عفونتهای ادراری در پسران ختنه کرده به مقداری در حدود ۳تا ۷برابر کمتر از میزان شیوع این عفونتهای در پسران ختنه نکرده‌است. اینطور بیان شده که در میان هر هزار نوزاد ختنه نشده ۷-۱۴مورد عفونت ادراری طی سال اول زندگی به وقوع می‌پیوندد که این میزان در صورت ختنه شدن به ۱-۲می‌رسد.

در مطالعات انجام شده مشخص شده که ریسک ابتلا به سیفلیس در مردان ختنه شده کمتر است.همچنین احتمال ابتلا به عفونت اچ آی وی در مردان ختنه شده نسبت به مردان ختنه نشدن کاهش می‌یابد.
 
سرطان الت یک بیماری نادر با درصد شیوعی به میزان ۹-۱۰مورد در هر یک میلیون مرد است. مشخص شده که ختنه نشدن ریسک بروز را بیش از ۳برابر افزایش می‌دهد با این حال با توجه به شیوع پایین این سرطان بروز آن در یک فرد ختنه شده پایین است.
 
بیشتر موارد ختنه با فاصله کوتاهی بعد از تولد با استفاده از حلقه انجام می شود.در این روش باید دقت شود که پوست پرپوس (foreskin) از سر آلت کاملا آزاد شود وحلقه دروضعیت مناسب کشیده بودن پوست پرپوس گذاشته شود. برای این که پوست کم یا زیاد برداشته نشود، بهتر است قبل از شروع کار پوست علامت گذاری شود. این مراحل با دادن بی حسی موضعی قابل انجام است.
 
 این نکته مهم است، که پسر بچه های دارای نقایص آلت ( هیپوسپادیاس، کجی  chordee) به هیچ وجه ختنه نشوند، زیرا پوست پرپوس برای ترمیم در جراحی آینده بکار می رود.

شایع ترین عارضه ختنه خونریزی است که به علت بسته نشدن عروق ناشی از فشار ناکافی حلقه است.
 
عفونت نیز گاهی رخ می دهد که با درمان های موضعی قابل حل است.برداشتن پوست زیادتر از حد و انسداد مجرا از عوارض نادر دیگر می باشد.
 
از عوارض دیررس ختنه تنگی مه آ (نوک مجرا) به خصوص در روش حلقه می باشد که با برش کوچک مه آ زیر بی حسی موضعی قابل حل است.
 
روش انجام ختنه با برش و سوچور