فتق و هيدروسل اطفال
فتق و هیدروسل اطفال
  HERNIA & HYDROCELE
 
تورم حاد و مزمن  ناحیه اینگوینال و اسکروتوم (کیسه بیضه) مساله شایعی است که پزشک اورولوژیست و یا اطفال  تقریبا هر روزه با آن سر و کار دارد. اگر چه از قدیم یک تمایل به انجام تصویر برداری این ناحیه وجود داشته، اما معاینه فیزیکی و بررسی شرح حال روش اصلی تشخیص بیماری است.


هیدروسل (
hydrocele)


زمانی که بیضه ها از موقعیت شکمی در دوران جنینی به اسکروتوم (کیسه بیضه) نزول می کند، لبه های جدار شکمی و پریتونئوم  (processus vaginalis)را با خود پایین می کشد. این لایه ها به صورت طبیعی بعد از مدتی بسته می شود و مسیر ارتباطی بیضه با شکم قطع می شود. اما بسته نشدن این  لایه پروسس واژینالیس در دوران جنینی باعث ایجاد بیماری های متعددی از جمله هیدروسل، هیدروسل طناب بیضه و هیدروسل ارتباطی و فتق می شود.هیدروسل ساده ، تجمع مایع در غشای تونیکا واژینایس اطراف بیضه است، که در بچه ها به علت تاخیر بسته شدن لایه پروسس واژینالیس می باشد. این تورم اطراف بیضه می تواند از بدو تولد دیده شود، اغلب دو طرفه و گاهی بسیار بزرگ است. بیشتر موارد در طی سال اول زندگی بهبود می یابند. آسپیراسیون (کشیدن مایع) هیدروسل با سرنگ در اطفال منع مطلق دارد، زیرا به علت ارتباط این فضا با حفره شکمی امکان ایجاد عفونت و گسترش آن به شکم وجود دارد.

 

هیدروسل ارتباطی و فتق اینگوینال
 Communicating Hydrocele and Inguinal Hernia


تداوم باز بودن پروسس واژینالیس اجازه می دهد، مایع داخل شکمی آزادانه با مایع اطراف بیضه ارتباط داشته باشد و این امر باعث هیدروسل ارتباطی می شود. روش تشخیص این است که هیدروسل ارتباطی با فعالیت تغییر سایز می دهد در بیشتر موارد در صبح کوچک تر و با ادامه روز زیادترمی شود. با ایستادن، فعالیت هایی که باعث افزایش شکمی می شود و دربعضی موارد با تب، مایع هیدروسل زیادتر می شود. هیدروسل به آسانی نور را از خود عبور می دهد (شکل پایین) و بیضه از ورای آن پیدا می شود. نکته مهم این است که گاهی هیدروسل وسیع همراه با عدم نزول بیضه است، لذا در معاینه باید از وجود بیضه مطمئن شد.


فتق ناحیه اینگوینال در بچه ها به دلیل نقص مشابه با هیدروسل ارتباطی ایجاد می شود.
روده کوچک ، امنتوم و مثانه میتواند به درون کیسه فتق بیرون زدگی پیدا کند.


درمان 


در صورتی که در معاینه با فشار روی هیدروسل حجم آن تغییری نیابد، احتمالا هیدروسل از نوع ساده است و پروسس واژینالیس باز نیست. اغلب این موارد بدون نیاز به جراحی، خود به خود تا سن 1 سالگی برطرف می شوند. ادامه دار شدن هیدروسل تا 12 الی 18 ماهگی حتی درغیاب تغییر اندازه هیدروسل، نشانه باز بودن پروسس واژینالیس است و نیازمند جراحی جهت بستن مجرای باز و تخلیه هیدروسل است. در صورت وجود فتق اینگوینال بیمار باید فورا جراحی شود و صبر کردن به هیچ وجه جایز نیست.
 
همه موارد جراحی هیدروسل اطفال باید از راه برش ناحیه اینگوینال (تصویر پایین) انجام شود  . یک برش کوچک حدود 1 سانتی متر در پوست داده می شود و مجرای باز پروسس واژینالیس پیدا و بسته می شود و مایع هیدروسل تخلیه می شود. در صورتی که به نظر برسد بیضه در موقعیت طبیعی قرار ندارد ،برش بر روی کیسه اسکروتوم داده شده بیضه در محل اصلی با بخیه قابل جذب ثابت می گردد. ترمیم فتق اینگوینال اطفال نیز عینا شبیه به مراحل بالاست.