نمونه برداری پروستات
نمونه برداری پروستاتTRUSprostate biopsy

    شناسایی زود هنگام سرطان پروستات با برنامه غربالگری انجام آزمایش PSA موفقیت آمیز بوده است. با این روش بیماری در مرحله محدود به ارگان و قابل درمان، کشف می گردد.در حال حاضر بیشتر پزشکان انجام نمونه برداری را وقتی PSA بالاتر از ng/mL 4.0 است توصیه می کنند، اگر چه تلاش های تحقیقاتی زیادی جهت مشخص کردن آستانه PSA برای توصیه به انجام نمونه برداری در جریان است. در بیماران کمتر از 60 سال توصیه براین است که با PSA بالاتر از 2.5 نمونه برداری انجام شود.

     بدون توجه به اندازه اولیه PSA  ، افزایش بیشتر از 0.75 تا g/mL 1.0 در سال اغلب با سرطان پروستات همراه است و توصیه موکد به انجام نمونه برداری پروستات می شود.

 تکنولوژی نمونه برداری از راه مقعد زیر دید سونوگرافی(TRUS) روش اصلی نمونه برداری پروستات می باشد. 

موار د ممنوعیت انجام نمونه برداری پروستات

·         نقص انعقادی
·         بیماری مقعدی دردناک
·         نقص ایمنی شدید
·         عفونت حاد پروستات

آمادگی بیمار برای نمونه برداری


·         بیمار باید از منافع وخطرات کار مطلع گردد. در صورتی که آسپرین یا وارفارین یا سایر داروهای ضد انعقادی استفاده می کند، 7 تا 10 روز قبل از نمونه برداری قطع نماید.
آنتی بیوتیک جهت پیشگیری


·         یک توصیه مفید این است که یک دوز از فلوروکینولن های خوراکی 30 تا 60 دقیقه قبل از نمونه برداری مصرف کند و تا 2 الی 3 روز بعد ادامه دهد.
انمای تمیز کننده


·         توصیه این است بیمار در خانه قبل از نمونه برداری از داروهای انما جهت پاک شدن روده استفاده کند. این روش میزان مدفوع را درناحیه رکتوم و مقعد کاهش می دهد.
بیهوشی


·         نمونه برداری زیر بی حسی موضعی یا سداشن ( با داروهای خواب آور) انجام می شود. 
 
نمونه برداری براساس شرایط بیمار از 6 تا 13 محل پروستات، با سوزن بیوپسی زیر دید سونوگرافی از راه مقعد انجام می شود.

عوارض

·         عفونت بعد از نمونه برداری

·         خونریزی