نفرکتومی ساده (درآوردن کلیه)
نفرکتومی ساده (درآوردن کلیه)

 SIMPLE NEPHRECTOMY
 
دلایل جراحی

نفرکتومی زمانی انجام می شود که آسیب برگشت ناپذیر در کلیه به علت عفونت مزمن، انسداد، بیماری سنگ کلیه، یا آسیب ناشی از ضربه و جراحت ایجاد شده باشد. البته گاهی در شرایط خاص یک کلیه که هنوز فعالیت دارد نیز خارج می شود (در بیمار مسن یا دارای شرایطی که اجازه جراحی ترمیمی را نمی دهد ودر عین حال کلیه سمت مقابل سالم است). در بیمار دارای فشارخون با منشا تنگی عروق کلیه که ترمیم عروق امکان پذیر نیست و همچنین اسیب های ناشی از برگشت ادراری یا بیماری مادرزادی نیز انجام می شود.  
 
نفرکتومی ساده از طریق برشهای مختلف قابل انجام است.·         جراحی از پهلو extraperitoneal flank approach

·         جراحی از شکم  Transperitoneal Approach 
 
·         جراحی از خلف (لومبوتومی)
 
·         جراحی لاپاراسکوپیک