رادیکال نفرکتومی
 

رادیکال نفرکتومی

  RADICAL NEPHRECTOMY
 

دلایل جراحی و ارزیابی بیمار

رادیکال نفرکتومی درمان اصلی برای بیماران رنال سل کارسینوما ( سرطان کلیه) است. 
ارزیابی های قبل از عمل در طی 2 دهه اخیر با پیشرفت روش های تصویر برداری مثل سونوگرافی، CT ،  MRI پیشرفت زیادی داشته است. همه بیماران باید قبل از جراحی بررسی کامل از جهت نبود متاستاز ( پخش تومور در مناطق دور دست) با گرافی سینه و CT اسکن  و اسکن استخوانی شوند. البته اسکن استخوان زمانی که درد استخوانی وجود دارد یا آزمایش الکالین فسفاتاز بیمار بالاست انجام می گردد.

در 4% تا 10% بیماران، تومورکلیه به عروق شکمی ( ورید ونا کاو) دست اندازی کرده است که می تواند باعث پیچیده شدن جراحی شود. لذا از ان جهت که جراحی تنها راه امید به درمان می باشد درمان جراحی وسیع حتی دراین شرایط را توجیه می کند.

 در شرایطی که تومور مشکوک به تهاجم عروق باشد می توان از MRI جهت تعیین دقیق حدود تومور استفاده کرد.


جراحی

مهمترین بخش در جراحی این است که کلیه از خارج فضای ژروتا آزاد و خارج شود، زیرا در 25% موارد چربی اطراف کلیه نیز دچار در گیری می باشد. 
علاوه بر این غدد لنفاوی منطقه و گاهی غده فوق کلیه (آدرنال) نیز خارج می شود.


انواع برش های جراحی

·         توراکوابدومن (برش بر روی دندنه و شکم و دیافراگم)

·         فلانک( برش در پهلو)

·         ابدومینال ( خط وسط شکم)

·         ساب کوستال ( در شکم به صورت عرضی زیر دنده ها)