سنگ شکنی برون اندامی
سنگ شکنی برون اندامی
 Extracorporeal Shockwave Lithotripsy
 
در سنگ شکنی برون اندامی از یک منبع انرژی خارج از بدن بیمار، امواج تولید و تقویت شده و به سمت بدن فرستاده می شود و بر روی سنگ کلیه متمرکز میشود.اصل کار این دستگاه بر تمرکز کردن امواج تشعشع شده است. انرژی آزاد شده از امواج تنها در نقطه هدف قوی می باشد، به حدی که برای شکستن سنگ کافی است.
 
امواج سرعتی بالاتر از سرعت صدا دارند وخصوصیات رفتاری در تجمع موج شبیه به موج های غیر خطی می باشد.


انواع ژنراتور 

سه نوع اولیه ژنراتور امواج وجود دارد:

1.الکترو هیدرولیک

2. الکترو مگنتیک

3. پیزو الکتریک

 

بیهوشی و بی حسی

ناراحتی احساس شده حین سنگ شکنی با چگالی انرژی امواج، زمانی که از سطح پوست عبور می کنند و اندازه نقطه کانونی، ارتباط مستقیم دارد.

در طی دهه گذشته روش های موثر بی حسی ایجاد شده است.

  • داروهای خواب اور کوتاه اثر مثل میدازولام و پروپوفول
·         کرم های بی حسی موضعی املا EMLA cream
بی هوشی در سنگ شکن الزامی نبوده و تنها بر اساس تمایل بیمار انجام می شود.


 
مکانیسم شکستن سنگ
شکستن سنگ براساس مکانیسم های متعددی اتفاق می افتد که مهمترین آن به علت ایجاد استرس مکانیکی ناشی از ایجاد فضای حبابی می باشد.عوارض :

اسیب حاد کلیه ناشی از خونریزی و اِدم(ورم) در کمتر از 1% موارد
اسیب مزمن کلیه (اترواسکلروز عروق) وایجاد فشارخون
احتمال افزایش عود سنگ