جراحی بیضه نزول نکرده
 undescended testis surgery  

درمان قطعی بیضه نزول نکرده باید بین سن 6 تا 12 ماه انجام شود.
از آنجا که نزول خود بخودی در طی سه ماه اول تولد اتفاق می افتد، بعد از طی این دوره و عدم نزول بیضه برنامه ریزی برای جراحی باید انجام شود تا عوارض آسیب بعد از یک سالگی جلوگیری شود.


ارکیوپکسی