ناباروری مردان
 

     موارد مهم در ارزیابی یک بیمار نابارور مرد

 
 
شرح حال مسائل جنسی
مدت زمان رابطه زناشویی با یا بدون جلوگیری
روش جلوگیری
روش انجام رابطه زناشویی : قدرت جنسی ، استفاده از لوبریکانت
تعداد و فاصله رابطه زناشویی
 
شرح حال از گذشته
 
مسایل مرتبط با تکامل سیستم جنسی
 
 
سن رسیدن به بلوغ
 
بزرگ شدن سینه
 
نقایص مادرزادی سیستم ادراری و عصبی
 
سابقه جراحی
 
جراحی لگن ،بیضه ، ناحیه اینگوینال و خلف شکم
ترمیم فتق
بستن لوله وازدفران
سابقه ضربه و اسیب به بیضه
اسیب طناب نخاعی
پیچ خوردگی بیضه
 
سابقه بیماری های داخلی
 
عفونت ادراری
عفونت های منتقله از راه جنسی
ارکیت ویروسی
بیماری کلیوی
دیابت
اشعه درمانی
بیماری تب دار اخیر
عفونت اپیدیدیم
سل یا سایر بیماریهای مزمن
عدم احساس بو
کام شکری
 
دارو ها
 
 سابقه کامل از داروهایی که در گذشته و حال استفاده می کند .« بسیاری از داروها باعث کاهش تولید اسپرم ، کاهش قدرت نعوظ و پرتاب مایع منی می شود
 
شغل و عادت ها
 تماس با مواد شیمیایی، گرما، حمام گرم ، اشعه، سیگار، الکل، داروها، کورتون
 
 سابقه قدرت باروری قبلی « شامل حاملگی یا داشتن فرزند از همسر قبلی »
سابقه ارزیابی ناباروری از گذشته و درمان های قبلی
 
سابقه فامیلی
کاهش هورمون جنسی
کیستیک فیبروزیس
 
تاریخچه از قدرت باروری همسر «جنس مونث »
سابقه قدرت باروری قبلی « شامل حاملگی یا داشتن فرزند از همسر قبلی »
وضعیت منظم بودن دوره پریود
 سابقه ارزیابی ناباروری از گذشته و درمان های قبلی