جراحی برگشت ادراری
 
جراحی برگشت ادراری (ریفلاکس)

REFLUX SURGICAL MANAGEMENT

 
اصول جراحی برگشت ادراری :
 
 
·         رد علل ریفلاکس ثانویه
 
 
·         جدا ساختن طول کافی از قسمت پایین حالب  بدون آسیب به عروق
 
 
·         ایجاد تونل داخل مخاط وعضله مثانه 5 برابر قطر حالب 
 
 
 

روش های جراحی :

·         جراحی ازداخل مثانه

·         جراحی از خارج مثانه
بیماران صبح روز جراحی بستری می شوند و آنتی بیوتیک دریافت می کنند جراحی زیر بیهوشی عمومی (کامل) انجام می شود.

سیستوسکوپی قبل از عمل تنها درصورتی که در تصویر برداری مثانه مورد مشکوکی گزارش شود انجام می شود.

برش جراحی عرضی، حدود 2 سانتی متری بالای استخوان پوبیس (عانه) زیر ناف داده می شود.


جراحی داخل مثانه

Politano-Leadbetter Technique
Paquin Technique
Glenn-Anderson Technique
Cohen Cross-Trigonal Technique


جراحی خارج مثانه
 

ارزیابی بعد از عمل

در موارد ریفلاکس خفیف معمولا میزان موفقیت عمل 100% است و نیازی به تصویر برداری بعد از عمل به جز سونوگرافی نمی باشد. در موارد برگشت ادراری شدید بایدVCUG چند ماه بعد جهت رد ریفلاکس و وضعیت بهبودی انجام شود.